Vil øke taket på voldsoffererstatningen

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
07/12/2011

(Justisdepartementet:) Justisdepartementet har sendtforslag om enkelte endringer i straffeprosessloven og voldsoffererstatningsloven på høring. Endringene er forårsaket av terrorhandlingene 22. juli 2011.

Departementet går blant annet inn for å heve den øvre grensen for voldsoffererstatning. Det fremmes videre forslag om å utvide virkeområdet for voldsoffererstatning til å omfatte personer som har ytt bistand til ofrene i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Følg lenken her til høringsnotatet.

Vi bistår klienter over hele landet.


Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.


Våre advokater