Voldsofre får mer i erstatning

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

Kontoret for Voldsoffererstatning melder i sine foreløpige tall for 2009 at det er en økning i antallet utbetalinger til voldsofre. Den statlige ordningen med Voldsoffererstatning utbetalte over kr 174 millioner kroner til voldsofre i 2009. Dette er om lag 8 millioner mer enn hva som ble utbetalt i 2008.

Vi bistår klienter over hele landet.


Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.


Våre advokater