Sjokkskade – erstatning

En mann med langt hår og skjegg drikker kaffe utendørs. Foto

Dersom du har vært utsatt for en ulykke som har påført
deg psykisk skade, eks. i form av en sjokkskade, kan du ha krav på
erstatning. Psykiske skader omfattes av de ulike erstatningsordningene på lik
linje som fysiske skader.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
28/04/2023

Generelt om sjokkskader

Psykiske skader, herunder sjokkskader kan blant annet pådras som følge av trafikkulykker, yrkesskader og voldshendelser.

Historisk sett har sjokkskader vært i en særstilling på erstatningsrettens område, og har tradisjonelt blitt dekket under erstatningsposten oppreisning og ikke som en selvstendig skade. I dag er imidlertid dette synet endret, og sjokkskader sees på som en personskade som kan gi rett på erstatning.

På dette området som ellers i erstatningsretten må man vurdere om grunnvilkårene for erstatning er tilstede, nemlig om det foreligger et ansvarsgrunnlag mellom ulykkeshendelsen og sjokkskaden, om det foreligger et økonomisk tap og om det er årsakssammenheng mellom ulykken og sjokkskaden og mellom sjokkskaden og tapet.

Om du har krav på erstatning som følge av sjokkskader etter en ulykke, krever en konkret vurdering. For de fleste personer er det ofte nødvendig med fare for liv eller stor frykt før man pådrar seg en sjokkskade. Hver person må imidlertid tas som en er, og man er erstatningsrettslig vernet uavhengig av sterk eller svak psyke. En ulykke som for en person får minimale konsekvenser, kan for en annen person oppleves som så vanskelig at vedkommende pådrar seg sjokkskader.

Som et ledd i vurderingen av årsakssammenheng vil også avgrensningsregler, som for eksempel om skaden er for fjern og avledet, bli aktuell. Om du har krav på erstatning for sjokkskader er derfor en komplisert vurdering som er avhengig av flere momenter.

Eksempel:
I Abortdommen fra 1867 ble en gravid kvinne overfalt under en sledetur. Overfallet medførte en ufrivillig abort, og kvinnen ble påført en sjokkskade som følge av dette. Retten mente at vilkårene for erstatning var tilstede og tilkjente kvinnen erstatning.

Andre eksempler på sjokkskader som har ledet til erstatning er de alvorlige hendelsene på Utøya i 2011, hvor flere ungdommer opplevde intens dødsfrykt og vitne til drap på venner og familie.

Sjokkskader på tredjepersoner

Når det gjelder sjokkskader som påføres personer som kun er tilstede ved en ulykke, og ikke selv direkte involvert, blir vurderingen ofte vanskeligere. Praksis viser at skillet ofte går mellom den som er direkte skadelidt (for eksempel øyevitne), og den som eksempelvis får et dødsbudskap per telefon (tredjemannstap).

Dette har igjen sammenheng med vurderingen av årsakssammenheng, hvor man rent konkret går inn i hvilken skadeevne ulykken har hatt. En ulykke som man bare hører om, vil vanskeligere kunne gi grunnlag for erstatning, enn en ulykke som man selv blir eksponert for.

Eksempel:
I Hauketo dommen Rt. 1985 s. 1011 ble en mann truffet i hodet av signallykten på et forbipasserende tog. Som følge av sammenstøtet fikk han knust venstre øye og kjeven og nesen ble revet bort. Han mistet mye blod, og tilstanden var kritisk. Hans kone var vitne til ulykken, men ble ikke selv fysisk skadet. Hun pådro seg imidlertid en sjokkskade som følge av denne opplevelsen. Ekteparet ble 100 % uføre som følge av togulykken, og de fikk begge to erstatning for det de hadde opplevd.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Hva gjør våre advokater for deg?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå.

Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
 • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Vurdere spesialistvalg
 • Forhandle om erstatningsnivået
 • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag

Sitat Margrethe

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater