Bruk av refleks i trafikken - Erstatning

Design uten navn 2022 01 10 T110514 964

Det å være synlig i trafikken er svært viktig. Refleks er et enkelt og billig virkemiddel for fotgjengere og syklister, og kan bidra til å minimere skader og redde liv i trafikken. Men hvilken betydning har bruk av refleks i erstatningssaker?


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
10/01/2022

Kort om refleks og erstatning

Statistikk tilsier at det kun er 4 av 10 voksne bruker refleks. (kilde: Trygg Trafikk).

Trygg Trafikk opplyser om at de gjennomfører årlige tellinger av refleksbruken blant voksne i samarbeid med forsikringsselskapet Fremtind.

I sentrumsnære strøk er andelen kun på 37 %, mens det langs landevei er 54 % som bruker refleks.

Det er svært lite som skal til før nestenulykker blir reelle ulykker. Trygg Trafikk opplyser om at det ifølge en undersøkelse fra TNS Kantar fra høsten 2020 er over 32 % av norske bilførere som har opplevd nestenulykker med fotgjengere og syklister i mørket. Refleksbruk kan dermed være avgjørende for å unngå ulykker med potensielt store konsekvenser.

Betydningen av bruk av refleks i erstatningssaker

Bruk av refleks kan få betydning ved utmåling av erstatning, og da spesielt ved krav om oppreisning.

Ved vurderingen av oppreisning må det foretas en konkret og grundig vurdering av hendelsesforløpet, hvor blant annet værforhold og trafikksituasjonen spiller inn.

Her vil også bruk av refleks komme inn som et moment.

Dersom en fotgjenger med synlig refleks blir påkjørt, så vil man lettere kunne argumentere for at sjåføren har opptrådt grovt uaktsomt som er vilkåret for å få oppreisning. På den andre siden kan manglende bruk av refleks i mørket brukes som et argument for at sjåføren ikke så fotgjengeren, og at graden av uaktsomhet ikke var så stor likevel.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper til å med å fremme et oppreisningskrav på dine vegne, og finner frem til relevant rettspraksis.

Avkortning med grunnlag i manglende bruk av refleks

Dersom en fotgjenger uten refleks blir påkjørt, kan forsikringsselskapene i enkelte tilfeller hevde at skadelidte selv har medvirket til ulykken og at erstatningen dermed skal avkortes, jf bilansvarsloven § 7.

Denne bestemmelsen gir forsikringsselskapene anledning til å redusere erstatningsbeløpet helt eller delvis dersom skadelidte selv har medvirket.

Dette gjelder ikke dersom skadelidte er lite å legge til last.

Bruk av refleks er ikke lovpålagt, og vår vurdering er at manglende bruk av dette i seg selv ikke vil gi grunnlag for en avkortning.

Det kan imidlertid tenkes at manglende bruk av refleks sammen med øvrig handlemåte kan føre til en avkortning.

Dersom du har fått en tilbakemelding fra forsikringsselskapet på at de avkorter erstatningen, så anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for en vurdering.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere om forsikringsselskapets avkortning av erstatningen er korrekt.

Krav om erstatning etter trafikkulykke

Blir du skadet ved en trafikkulykke, kan du ha krav på erstatning på lik linje med andre trafikkskadesaker.

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg gjennom hele den juridiske prosessen, fra a til å, slik at du får en bekymring mindre.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved personskade.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Nils2

"Fikk veldig god hjelp, råd og oppfølging fra Karin Pauline Gjerlaug i min sak ‘’erstatningsoppgjør etter trafikkulykke. Anbefaler henne på det sterkeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater