Erstatning ved skiulykke

En dame går på ski med to hunder

Hvis du har vært utsatt for en skiulykke, kan det ha et stort skadepotensial. Skiulykker preges ofte av høy hastighet og uforutsigbart terreng, samtidig som du ofte må forholde deg til andre mennesker i anlegget. Et stort skadepotensial kan også innebære et høyt økonomisk tap dersom ulykken først inntreffer. I denne artikkelen får du informasjon om når du kan ha krav på erstatning etter en skiulykke, hva du har krav på og hvem kravet skal rettes mot. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater