Erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet

Blir man utsatt for en trafikkulykke kan livet bli snudd på hodet. Man kan miste sin ervervsevne og dermed ikke lenger kunne delta i arbeidslivet. En personskade kan også medføre reduksjon eller bortfall av evnen til å utføre tradisjonelt husarbeid som vedlikehold av bolig, snømåking, plenklipping og andre gjøremål i hjemmet. Det oppstår da spørsmål om man kan få erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet.

Denne artikkelen omhandler retten til erstatning for bortfall av evnene til egeninnsats i hjemmet og hvordan erstatningen for dette utmåles.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater