Utgiftserstatning

En personskade kan påføre skadelidte utgifter han eller hun ellers ikke ville hatt. De merutgiftene skadelidte har som følge av en personskade har man rett til å få erstatning for. Denne artikkelen omhandler hva lidte og fremtidige utgifter er, og hva man får i erstatning for lidte og fremtidige utgifter.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater