Avslag på klagen hos Pasientskadenemnda?

Design uten navn 2022 08 01 T134633 676

Det aller første våre erfarne pasientskadeadvokater anbefaler i din situasjon er en prosessrisikovurdering av din sak. For når klagen din ikke blir tatt til følge, kan du bringe saken inn for domstolen - og da er det viktig å være godt forberedt på prosessen. Vi forteller deg hva en risikovurdering innebærer.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/08/2022

Hva er en prosessrisikovurdering?

En prosessrisikovurdering er en vurdering av hvilke muligheter du har for å nå frem med pasientskadesaken din, etter å ha fått avslag på klagen din hos Pasientskadenemnda.

En slik vurdering skal gi deg best mulig grunnlag for å avveie om saken din bør prøves i domstolen eller ikke.

Hva skjer ved en prosessrisikovurdering?

Ved en prosessrisikovurdering gjennomgår våre pasientskadeadvokater sakens dokumenter (bevis) opp mot Pasientskadenemndas begrunnelse.

Vi foretar også en vurdering av hvilke nye bevis som eventuelt må fremlegges for at domstolen vil kunne vurdere saken annerledes enn det Pasientskadenemnda gjorde.

Det kan for eksempel være aktuelt å innhente en ny sakkyndigvurdering eller uttalelse fra fastlegen din for å nevne noe.

Målet av vurderingen er at du skal føle deg trygg, og at du vil være best mulig forberedt på en eventuell behandling av din sak i domstolen.

Har du krav på å få dekket utgifter til advokat?

Mange har en rettshjelpsdekning gjennom innboforsikringen sin som dekker deler av advokatutgiftene med en mindre egenandel i forbindelse med en prosessrisikovurdering og rettssak.

Har du fått avslag hos Pasientskadenemnda, anbefaler vi at du tar kontakt med forsikringsselskapet ditt for å høre om du har slik dekning.

Husk at du bør handle raskt. Frist for å fremme søksmål er seks måneder fra det tidspunktet du mottok vedtaket.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med NPE.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med NPE, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Dette sier våre klienter:

"Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år. Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet. Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss.

Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste."

- Morten Lilleng, klient i Codex Advokat

"Jeg fikk hjelp av Natalie Naini til å få en erstatning fra Norsk Personskade erstatning. Jeg er veldig fornøyd å tilfreds med den håndteringen som Natalie Naini har gjort. Dette har vært en lang å kompleks sak. Men jeg syntes den har blitt håndtert på en meget profesjonell måte. Vi fikk også en liten erstatning fra et forsikrings selskap, så jeg er meget god fornøyd. Mange takk for god hjelp."

- Klient i Codex Advokat

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater