Dekning av advokatkostnader i personskadesaker

Mange som får en personskade vegrer seg for å ta kontakt med advokat i frykt for at dette vil innebære store kostnader. Det mange ikke vet, er at i personskadesaker dekkes vanligvis utgifter til advokatbistand av det ansvarlige forsikringsselskapet, på lik linje med alle andre utgifter du har som følge av personskaden. Her får du grunnleggende informasjon om dekning av advokatkostander i personskadesaker.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater