Reiseforsikring - Hvordan beregnes erstatningen?

En dame med sekk

Mange har reiseforsikring uten at de vet om det, enten gjennom en kollektiv avtale via en fagforening, via arbeidsgiver eller lignende. Men hvordan beregnes egentlig erstatningen?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
14/02/2022

Hva er reiseforsikring?

Reiseforsikring er en type forsikring som du kan bruke i ulike tilfeller og situasjoner som du kan havne i etter du har forlatt hjemmet ditt.

Mange forsikringsselskaper tilbyr dekning ikke bare på feriereiser og lengre turer med overnatting, men også fra det tidspunktet du går ut døren hjemme og til du er tilbake igjen uavhengig av lengde på turen. Du vil da også være dekket når du drar på butikken, når du kjører til en venn, når du går på dagstur på fjellet eller når du er på trening.

Hva dekker reiseforsikring?

Det finnes ulike type reiseforsikringer. Dersom du betaler en feriereise med ditt mastercard vil du ofte være reiseforsikret for denne konkrete reisen, uten å måtte betale noe ekstra. Dette fordi reiseforsikringen er en del av mastercardavgiften. En helårs reiseforsikring og en forsikring som følger mastercardet overlapper hverandre, men er som regel ikke identiske.

Reiseforsikringen dekker som regel f.eks tyveri av personlige eiendeler, forsinket/tapt bagasje, div utgifter som følge av skade eller sykdom under reisen, og avbestilling. I tillegg er det i helårsreiseforsikringer vanligvis inkludert en heltids ulykkesforsikring som dekker ulykkesskader som skjer utenfor hjemmet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere om du fyller vilkårene for utbetaling etter ulykke under reiseforsikringen.

Forsikringsutbetalingen ved ulykke vil avhenge av din varige medisinske invaliditetsgrad. Dersom du er utsatt for en ulykke på reise/utenfor hjemmet anbefaler vi deg å oppsøke lege med en gang og senest innen 72 timer. Du bør også sørge for at alle dine plager blir nedtegnet i din journal. Det er også viktig å gå jevnlig til legen den første tiden etter ulykken.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å vurdere forsikringsselskapets invaliditetsfastsettelse.

Hva koster reiseforsikring?

Veldig mange betaler for flere helårs reiseforsikringer uten å være klar over det. Du kan f.es ha en reiseforsikring via en kollektiv avtale via en fagforening eller via din arbeidsgiver, eller du kan være forsikret via din samboer/ektefelle eller som medlem av en frivillig organisasjon.

Det finnes svært mange forsikringsseskap som tilbyr reiseforsikring. Prisen avhenger av hva forsikringen dekker. Vi anbefaler deg å sammenligne priser. Dersom du har flere ulike forsikringer i samme selskap vil ofte prisen kunne bli lavere fordi du får en samlerabatt.

Vi anbefaler deg å gjennomgå dine forsikringer en gang i året

En årlig gjennomgang av dine forsikringer kan avdekke om du ikke er tilstrekkelig forsikret eller om du faktisk er for godt forsikret. Du kan samtidig sjekke om du kan presse prisen ned hos eksisterende selskap eller få et bedre tilbud et annet sted.

Hva er konsekvensen av ikke å ha reiseforsikring?

Dersom du blir frastjålet eiendeler på reise, blir syk eller havner i en ulykke kan det bli veldig dyrt for deg dersom du selv må betale for nye gjenstander, dekke utgifter til behandling eller får en varig skade.

Bør du ha reiseforsikring som student?

Som student kan ofte den økonomiske situasjonen være trang. Det er derfor viktig å være forsikret i tilfelle noe skjer.

Selv om du har flyttet hjemmefra og ikke eier et eget bosted har du som student ofte flere verdisaker enn du tror. Mange studenter har i dag f.eks pc, airpods, dyre klær og mobiltelefon. Dette er gjenstander som det koster mye å erstatte.

Når du flytter hjemmefra bør du sjekke med dine foreldre om du fortsatt er innbefattet i deres eller om du bør tegne egne forsikringer.

Dersom du du ikke er dekket av dine foreldres forsikring når du flytter ut hjemmefra bør du sjekke med banken om de har en studentavtale som kan tilby reiseforsikring. Du bør også sjekke hva din studentforening kan tilby av forsikringer.

Hvordan beregnes erstatning under reiseforsikring?

Hva du har krav på å få utbetalt under reiseforsikringen avhenger først og fremst av forsikringssummen du har avtalt ved inngåelsen av forsikringen. Forsikringsvilkår kan være vanskelig å sette seg inn i.

Dersom du får avslag på utbetaling under reiseforsikringen eller er uenig i summen du har fått utbetalt kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med en advokat for juridisk bistand.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg slik at du får utbetalt den erstatningen du har krav på.

Bli kjent med våre advokater i dag

"Ingrid Moe Børseth har bistått meg med en pasientskadesak. Hun har vært profesjonell, så vel som menneskelig og forståelsesfull. Nøyaktig, løsningsorientert og svært god på å lytte til meg og forstå saken.

Jeg har kun gode ord å si om Børseth og Codex og er evig takknemlig for jobben hun har gjort for meg."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater