Kritisk sykdom forsikring: Er det nødvendig?

En mann med proteseben jobber på en laptop. Foto

Kritisk sykdom forsikring gir deg en økonomisk trygghet dersom du blir rammet av en alvorlig sykdom, men hva dekker egentlig forsikringen?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
07/02/2023

Hva er kritisk sykdom forsikring?

Forsikring ved kritisk sykdom gir rett til utbetaling ved sykdommer/lidelser som er omfattet av forsikringen. Typiske sykdommer som gir utbetaling ved kritisk sykdom er kreft, hjertesykdom, hjerneslag, ALS, transplantasjon og amputasjon. Mindre alvorlige kreftdiagnoser dekkes normal ikke gjennom kritisk sykdomsforsikring.

Forsikringsvilkårene definerer hvilke sykdommer som gir utbetaling gjennom kritisk sykdomsforsikring.

Hva dekker kritisk sykdom forsikring?

Kritisk sykdomsforsikring dekker engangsutbetaling etter at diagnosen er stilt, og forsikringsselskapet har mottatt nødvendig dokumentasjon. Normalt utbetales forsikringen raskt etter at det er stilt diagnose. Du velger selv forsikringssum ved tegning av forsikringen, men de fleste forsikringsselskap har et maksbeløp for utbetaling av forsikringen.

Forsikringen kan også dekke psykologisk førstehjelp og legehjelp under nærmere bestemte vilkår. Videre kan kritisk sykdomsforsikring også gi utbetalinger ved varig arbeidsuførhet. Størrelsen på utbetalingen kommer an på forsikringsvilkårene, herunder uføregraden.

De fleste kritisk sykdomsforsikringer har karenstid/sykdomsklausul. Dette innebærer at forsikringen ikke gir rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår innenfor en periode etter inngått avtale. Dette er nærmere regulert i de ulike forsikringsvilkårene.

Forsikringen gir engangsutbetaling, samt dekning ved bortfall av inntekt ved uføregrad.

Er kritisk sykdom forsikring nødvendig?

En kritisk sykdomsforsikring gir en økonomisk trygghet og fleksibilitet dersom man blir rammet av alvorlig sykdom. Den kan bidra til at du kan konsentrer deg om å bli frisk fremfor å bekymre deg over økonomien.

Forsikringssummen gir også mulighet til å kjøpe behandling fra private helseaktører eller dra til utlandet for behandling der. Du bestemmer selv hva du vil bruke forsikringsutbetalingen til.

Utbetaling fra kritisk sykdomsforsikring bidrar til økonomisk trygghet og fleksibilitet i en vanskelig livssituasjon.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du får bistand i forbindelse med melding av sykdommen ovenfor forsikringsselskapet.
 • Du får råd og veiledning i forbindelse med forsikringsutbetaling.
 • Du får bistand med klage ved avslag.

Bli kjent med våre advokater i dag

"Etter en bilulykke der jeg fikk skade i nakke og rygg, fikk jeg god hjelp av Natalie Naini, som er en dyktig Advokat hos Codex Advokat Oslo AS.

Natalie Naini har hjulpet meg gjennom hele prosessen, gitt råd, støttet og oppmuntret meg når det har vært tungt og jeg har hatt lyst til å gi opp. Etter god hjelp fra henne, kom vi i mål med et resultat jeg er veldig fornøyd med.

Jeg anbefaler denne dyktige advokaten på det varmeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater