Barneforsikring

En jente prater med en lege

Det er mange som mener at barneforsikring er den viktigste forsikringen. Hvis barnet blir påført en alvorlig skade eller sykdom, kan barneforsikring bli helt nødvendig for å sikre økonomisk trygghet og livsutfoldelse.


Denne artikkelen forklarer nærmere hva en barneforsikring er, og hvorfor den er så viktig.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/04/2022

Hva er barneforsikring?

Barneforsikring er en forsikring som sikrer at barnet kan leve et godt liv med økonomisk trygghet hvis barnet blir rammet av en ulykke eller sykdom. Barneforsikring sikrer også at både barnet og familien kan få større økonomisk spillerom, og frihet til å ta de beste valgene når krisen oppstår.

ⓘ 
Dialogen med forsikringsselskapet kan være krevende.

Rollen til våre advokater er å gi deg best mulig hjelp i din sak. Vi tar dialogen med forsikringsselskapet, samt hjelper deg med erstatningsberegninger og erstatningskrav.

Hva dekker barneforsikring?

Hva som dekkes av barneforsikring varierer noe mellom de ulike forsikringsselskapene. Det finnes også flere dekningsnivåer å velge mellom.

Barneforsikring kan dekke:

 • 24/7 helsehjelp per telefon-/video
 • AV1 Skolerobot
 • Psykolog eller lege ved alvorlig ulykke eller sykdom
 • Dagpenger ved sykehusopphold
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Ombygging av bolig
 • Erstatning ved varig skade og sykdom
 • Erstatning ved uførhet
 • Økt stønad ved alvorlig grad av ADHD, astma, diabetes eller lignende

Hva koster barneforsikring?

Hvilken pris barneforsikringen har, varierer mellom forsikringsselskapene og hvilket dekningsnivå man ønsker.

Det er ikke uvanlig at pris på barneforsikring starter på 200 kroner per måned for det laveste dekningsnivået. Den beste dekningen kan koste omkring 500 kroner per måned. Mange kan også oppnå bedre priser gjennom ulike foreningsmedlemsskap.

Trenger man barneforsikring?

Barneforsikring er en viktig forsikring. Man kan spørre seg om man trenger barneforsikring, og mange som arbeider med forsikring vil hevde at barneforsikring er nødvendig. Den viktigste grunnen til dette er dekningen som gir erstatning for uførhet. Hvis man blir utsatt for en alvorlig skade eller sykdom som fører til livsvarig arbeidsuførhet, blir de økonomiske konsekvensene enorme.

Hvis man blir varig arbeidsufør, kan man ha krav på uføretrygd fra NAV. Men uføretrygden utgjør bare omkring halvparten av gjennomsnittslønnen i Norge, og derfor bør man ha barneforsikring.

Hva er konsekvensen av å ikke ha barneforsikring?

Konsekvensen av å ikke ha barneforsikring er at barnet lider et stort inntektstap ved skade eller sykdom som medfører varig uførhet.

Har du krav på erstatning?

Barneforsikring kan gi krav på erstatning i ulike situasjoner.

Samtidig er det viktig å fremheve at barneforsikring, i tillegg til erstatning, også gir rett til rask helsehjelp og diverse helsetjenester.

Barneforsikring kan gi krav på erstatning i form av engangsutbetaling og månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet. Barneforsikring kan også gi erstatning ved varig skade eller sykdom som gir medisinsk invaliditet. En annen viktig dekning som barneforsikringen kan ha, er erstatning for utgifter til ombygging av bolig ved varig skade eller sykdom.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Hvis du blir skadet eller syk, kan du ha krav på diverse tjenester eller erstatning under barneforsikringen. Våre advokater hjelper deg med veiledning og råd i en vanskelig situasjon.

Hva gjør du dersom du får avslag på barneforsikring?

Hvis du får avslag på erstatning under barneforsikringen, bør avslaget vurderes grundig. Det kan være lurt å søke juridisk bistand, og vurdere om avslaget skal påklages.

Våre advokater tilbyr en uforpliktende samtale om din sak, for å gi veiledning om dine muligheter og hva vi kan bistå med.

Hvis du ønsker å klage på et avslag på erstatning under barneforsikring kan ofte rettshjelpsforsikringen under din alminnelige innboforsikring dekke deler av advokatutgiftene.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du får hjelp med å klage på avslag på barneforsikringen.
 • Du får bistand i kontakten med forsikringsselskapet.
 • Du får hjelp med erstatningskrav.
 • Du får bistand med å kontrollere forsikringsselskapets beregninger.

Bli kjent med våre advokater

Njaal

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater