Kapitalisering i erstatningsretten

Kapitalisering i erstatningsretten er et begrep som viser til utregningen for å finne kapitalverdien/nåverdien av et fremtidig økonomisk tap. Grunnen til at kapitalisering i erstatningsretten er viktig, er fordi personskadeerstatning for fremtidstap som regel utbetales med et engangsbeløp på et tidligere tidspunkt. Ettersom skadelidte ofte får deler av erstatningen for fremtidstap utbetalt før tapet reelt oppstår, må beløpet kapitaliseres/neddiskonteres til nåverdi for å unngå overkompensasjon.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater