Advokat erstatningsrett

Erstatningsretten kan være komplisert og vanskelig å forstå, og manglende kunnskap kan i verste fall føre til at du ikke får den erstatningen du har krav på. Dersom du er utsatt for en ulykke, for eksempel på arbeid eller i det du går langs gaten på vei til butikken, kan du ha krav på erstatning for den skaden du blir påført. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater