Uforsikret motorvogn

I Norge er det bilansvarsloven som regulerer erstatningsansvar etter en trafikkulykke. I bilansvarsloven er det fastsatt at det gjelder et objektivt erstatningsansvar. Det betyr at skadelidte har krav på erstatning selv om føreren av bilen ikke kan klandres for ulykken. I bilansvarsloven fremkommer det også at det er pålagt å tegne ansvarsforsikring på motorvogner. Erstatningskrav etter en trafikkulykke rettes til det forsikringsselskapet hvor den ansvarlige bilen hadde ansvarsforsikring, men hva skjer dersom man blir påkjørt av en motorvogn som ikke har tegnet lovpålagt ansvarsforsikring og man blir skadet? 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater