Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett to viktige kjennelser om innholdet i pasientskadeloven § 18 og tolkningen av "saken" og "endelig vedtak".

Pasientskadeloven § 18 omhandler domstolsprøving av pasientskadesaker. Bestemmelsen fastslår blant annet at ved krav om pasientskadeerstatning kan "saken" bringes inn for de ordinære domstolene når det foreligger "endelig vedtak" i Pasientskadenemnda. Det er imidlertid ikke helt klart hva dette betyr i et hvert henseende.

Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett to viktige kjennelser om innholdet i pasientskadeloven § 18 og tolkningen av "saken" og "endelig vedtak". Høyesterettsavgjørelsene har særlig betydning for domstolenes egen kompetanse i pasientskadesaker.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater