Dom: Foreldelse av krav i kollektiv forsikring

Høyesteretts dom av 18.12.2014 (HR-2014-2470-A)

Høyesterett har avsagt en dom om foreldelse av krav i kollektiv forsikring (tegnet av arbeidsgiver for sine ansatte). Spørsmålet var hva som skal til for at et krav om forsikringserstatning anses å være meldt til forsikringsselskapet, jf forsikringsavtaleloven (FAL) §18-6 og §19-9.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater