Loss of License: Tap av helseattest

Personskade loss of license

For å kunne arbeide innenfor enkelte yrker kreves det at du oppfyller helsekrav og har en gyldig helseattest. Dette gjelder blant annet for sjømenn og piloter. Men hva skjer hvis du mister helseattesten din?


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
03/12/2021

Hva er loss of license?

Oppfyller du ikke lenger de medisinske kravene for helse mister du din helseattest (loss of licence), og får ikke lenger utføre ditt yrke. Det kan være mange grunner til at du mister helseattesten. Du kan være utsatt for en arbeidsulykke, en fritidsulykke eller du kan bli rammet av naturlig sykdom. For mange vil tap av helseattest kunne føre til inntektstap.

Hva er loss of license forsikring?

Loss of license forsikring, eller lisensforsikring, er en forsikring som er knyttet til yrker som krever helseattest, for å motvirke de økonomiske konsekvensene det er å miste sin helseattest. Denne artikkelen omhandler hva loss of license forsikring er.

Hva er bakgrunnen for krav om helseattest og loss of license forsikring?

Bakgrunnen for helsekrav for sjømenn/piloter er at en sjømann/pilot ikke skal ha sykdom som kan gjøre han uskikket til arbeid mens han er til sjøs eller i luften, og heller ikke ha sykdom som kan representere en fare for andre som er ombord.

Loss of license forsikring oppstod fordi man så at det kunne være økonomisk vanskelig å miste sin helseattest og dermed muligheten for å utøve sitt yrke. Mister du din helseattest som følge av en yrkesskade kan du også ha rett på yrkesskadeerstatning.

ⓘ 
Rollen til advokaten

Rollen vår er å sørge for at du får den erstatningen du har krav på når du har mistet helseattesten din.

Hvem bør ha en loss of license forsikring?

Har du et yrke som krever helseattest for å utføre yrket bør du passe på at du er dekket av en loss of license forsikring.

Forsikringen kan enten bli tegnet av deg eller være tegnet av din arbeidsgiver.

Noen arbeidsgivere er i tariffavtale pålagt å tegne loss of license forsikring for sine ansatte.

Hva er vilkårene for å kunne tegne loss of license forsikring?

For å få tegnet loss of license forsikring er det et vilkår at du har gyldig helseattest når forsikringen tegnes.

En del lisensforsikringer har også krav i forhold til alder, samt ansettelse på skip eller i flyselskap. Ønsker du å tegne loss of license forsikring så ta kontakt med forsikringsselskapet og undersøk hvilke vilkår som gjelder for å tegne forsikringen.

Varig tap av helseattest

Medfører dine helseplager at du ikke lenger oppfyller helsekravene for å få helseattest, har du krav på erstatning under en loss of license forsikring.

For å ha rett på loss of license forsikring er det imidlertid et vilkår at du har tapt din helseattest varig. Har du bare midlertid fått inndratt sin helseattest utbetales ikke loss of license forsikring.

Forsikringsselskapet gjør en vurdering av om helseattesten er varig tapt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å vurdere selskapets standpunkt, og at du får det du har krav på.

Hva får du utbetalt i loss of license forsikring?

Forsikringssummen i loss of license forsikringene varierer. Du bør derfor undersøke hvilken forsikringssum din loss of license forsikring har. Dersom forsikringssummen er lav, kan det tegnes tilleggsforsikring.

Vanligvis er forsikringssummen angitt som et visst antall G.

G står for folketrygdens grunnbeløp.

Ofte er det grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet som skal legges til grunn ved beregning av forsikringssummen i loss of license forsikringen.

Hva gjør du når du mister din helseattest?

Mister du din helseattest og er dekket under en loss of license forsikring så informer forsikringsselskapet om at du har tapt din helseattest så snart som mulig. Du kan tape din rett på lisensforsikring om du melder om tap av helseattest for sent.

Reservasjoner i loss of license forsikring

En del loss of license forsikringer har tatt inn reservasjon mot å dekke tap av helseattest som inntrer innen en viss tid fra tegning av forsikringen og som skyldes sykdom som må antas at forsikrede kjente til ved tegning av forsikringen.

Dersom du har fått avslag på loss of license forsikring med en slik begrunnelse, bør du ta kontakt med advokat for en vurdering av om avslaget er korrekt.

Finansklagenemnda uttalte i slutten av 2014 at en karensklausul inntatt i loss of license forsikringsvilkårene til en pilot ikke kunne gjøres gjeldende.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å gjennomgå journaler og annen dokumentasjon, og forhandler med forsikringsselskapet dersom det er nødvending.

Samordning ved yrkesskade

Har din arbeidsgiver tegnet loss of license forsikringen for deg så samordnes den normalt med yrkesskadeforsikringen. Det vil at summen du får utbetalt under loss og license forsikringen kommer til fradrag i erstatningen du eventuelt har krav på under den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

Bruk av advokat

Får du avslag på utbetaling av en loss of license forsikring anbefales det at du tar kontakt med advokat for vurdering av avslaget. Vi har stor erfaring innenfor området og bistår deg gjerne.

Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade dekker yrkesskadeforsikringen rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår deg.

Vi bistår deg i følgende situasjoner

 • Vi kan hjelpe deg med å melde kravet til forsikringsselskapet.
 • Vi kan hjelpe deg med å innhente og gjennomgå dokumentasjon.
 • Vi sørger for at du får en trygg prosess.
 • Vi kan hjelpe deg med å vurdere selskapets standpunkt.
 • Vi kan hjelpe deg med å vurdere om en eventuell utbetaling er korrekt.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Nils2

"Gjelder bistand i pasientskadesak. Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år.
Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet. Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss.
Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste."

- - Morten Lilleng, Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.