Yrkesskadet vant mot KLP forsikring

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/08/2013

En mann fra Fræna vant en knusende seier over KLP Skadeforsikring etter en yrkesskade, og er tilkjent over 1 millioner kroner i erstatning for tapt inntekt.

I 2004 var mannen i arbeid for et transportselskap, da han under lossing av en sementbil ble eksponert for og inhalerte store mengder sementstøv. Bilen inneholdt 12 tonn tørr industrisement. Umiddelbart etter ulykka ble han sjukemeldt på grunn av lungeproblem. Han er den dag i dag 50 prosent ufør på grunn av skadene han pådro seg i ulykka.

Forsikringsselskapet hevdet at det ikke var bevist at lungeproblemene er årsaken til at han nå er delvis arbeidsufør.

Våre advokater bistår deg i forbindelse med yrkesskade

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Les mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade i vår artikkel om emnet.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Les også våre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater