Yrkesskade pga kjemikalier

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/09/2017

Kjemikalier kan forårsake både yrkesskader og yrkessykdommer. Særlig er det mye kjemikalier i bruk i bilbransen. Inspektører fra Arbeidstilsynet over hele landet skal de kommende 4 dagene utføre rundt 300 tilsyn hos virksomheter innen bilpleie/vask, mekanisk- og oppretting. De sentrale kontrollpunktene er stoffkartoteket hos virksomhetene og kvaliteten på sikkerhetsdatablader og merkeetiketter.

Inspektørene skal også utføre markedskontroll av kjemikalier de finner hos virksomhetene. Dette innebærer å verifisere at informasjonen om helsefare i sikkerhetsdatablader og på merkeetiketter er brukervennlig og i henhold til regelverket.

Les mer om Arbeidstilsynets aksjon vedrørende kjemikalier her.

Våre advokater bistår deg med yrkesskadeerstatning!

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Les mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade i vår artikkel om emnet.

Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater