Yrkessykdom rapporteres inn

Yrkessykdom skal rapporteres inn, og i 2009 mottok Arbeidstilsynet inn 2382 meldinger om yrkessykdom og arbeidsrelatert sykdom.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/06/2017

I 171 av meldingene har legen ment at det har vært behov for oppfølging fra Arbeidstilsynet overfor arbeidsgiver. Alle innkomne meldinger blir vurdert av Arbeidstilsynets egne leger. I 2009 ble det anbefalt at totalt 226 meldinger om arbeidsrelatert sykdom burde følges

opp gjennom kontakt med virksomheten, men bare 112 av disse meldingene ble fulgt opp av Arbeidstilsynet.

Les Arbeidstilsynets rapport om yrkessykdom

Våre advokater bistår deg i forbindelse med erstatning etter yrkessykdom

Alle yrkessykdomsaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Les mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade i vår artikkel om emnet.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkessykdom, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesykdom, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater