Yrkessjåfører er utsatte for yrkesskade

(Arbeidstilsynet.no:) Europeiske arbeidstidsforskere anser at trøtthet hos fører er den viktigste forebyggbare ulykkesårsaken i transportbransjen, og viktigere enn alkohol og medikamentbruk. I England er yrkessjåfør rangert som det farligste yrket, nest etter gruvearbeider.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/09/2018

Mens andre næringer viser en nedadgående trend i ulykkesstatistikken, holder transportnæringen samme nivå som tidligere. Arbeidstilsynet finner utviklingen urovekkende, og mener det er vanskelig å forklare mangelen på nedadgående trend i transport.

Les Arbeidstilsynets rapport her

Våre advokater bistår deg med yrkesskadeerstatning!

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Les mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade i vår artikkel om emnet.

Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater