Kuldesjokk gir yrkesskade

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
17/12/2010

(Arbeidstilsynet:) Temperaturer, vind og/eller fuktighet kan bidra til å gi en kuldeopplevelse for de som arbeider utendørs. Arbeidstilsynet viser til en ny rapport til studier som blant annet peker på forbindelsen mellom kuldeeksponering og luftveisinfeksjoner, muskel- og skjelettlidelser, samt mulig økt fare for høyt blodtrykk og sirkulasjon og funksjon på hjertets høyre side.

Vi bistår klienter over hele landet med erstatning etter yrkesskade.

Er du en fengselsbetjent som er blitt skadet på jobb som følge av voldsepisode eller av andre grunner, vil det lønne seg for deg å bruke en advokat som har lang og god erfaring med krav om erstatning etter yrkesskade.

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater