• Hovedside>
  • Barns rettigheter ved erstatning styrkes

Barns rettigheter ved erstatning styrkes

Fredag 24.04.15 passerte lovforslag om endrede regler for unge skadelidtes rett til erstatning.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
10/09/2018

Forslaget innebærer en endring av reglene i skadeerstatningsloven omhandlende standarisert personskadeerstatning til barn.

Assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, kaller dette en "milepæl i forbundets 31 år lange historie".

– Lovforslaget som er fremlagt vil vesentlig styrke erstatningsvernet til barn som blir skadet i trafikkulykker, som følge av feil eller svikt i helsetjenesten eller som følge av kriminelle handlinger, forteller han videre.

Hensikten bak den nye ordningen er å styrke unge skadelidtes erstatningsrettslige vern, og åpne for med nyanserte utmålinger. Regjeringen ønsker å utvikle ordningen med en form for standarisert erstatning, men gjøre vesentlige endreinger i ordningens utforming og innhold.

– Å endelig få se endringer på området er et resultat av et langvarig og målbevisst arbeid av mange, og et godt og nært samarbeid med forbundets juridiske faggruppe, sier en fornøyd Oretorp.

Saken vil som normalt bli videre behandlet av Stortinget, lovforslaget kan leses i sin helhet her.

Besøk Personskadeforbundets nettsider her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater