Cerebral Parese

Cerebral Parese omfatter en rekke forstyrrelser som skyldes hjerneskade før, under eller like etter fødselen. Familier som har barn med fødselsskade i form av cerebral parese, kan ha krav på erstatning.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
23/09/2014

En fødselsskade som cerebral parese oppstår før hjernen er fullt utviklet, og oppstår som regel etter blødning i hjernen eller oksygenmangel (surstoffmangel) under fødselen.

Har ditt barn fått fødselsskade i form av cerebral parese, så kan dere ha krav på erstatning. En erstatning vil hjelpe ditt barn til et bedre liv, med mulighetene for å tilrettelegge for barnets behov, og familiens muligheter til å ivareta barnet.

Krav på erstatning ved fødselsskade

Alle pasientskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den pasientskadeerstatningen du har krav på. Dette er særlig viktig ved fødselskader, hvor erstatningen får avgjørende betydning for ditt barns videre muligheter i livet. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om pasientskadeerstatning, noen ganger flere år. Etter at NPE har bekreftet at det foreligger en pasientskade, plikter NPE etter en egen forskrift å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater