• Hovedside>
  • Jaką kompensację możesz uzyskać po wypadku przy pracy?

Jaką kompensację możesz uzyskać po wypadku przy pracy?

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
21/09/2017

Niektóre roszczenia za szkody spowodowane wypadkiem przy pracy mogą być rozpatrzone pod kątem wielu kwestii dotyczących odszkodowań. Norweskie prawo regulujące sprawy odszkodowań wymaga, abyś był w takiej samej sytuacji majątkowej, w której byś się znajdował, gdyby do wypadku nie doszło.

Poniżej przedstawiamy zwięzły zapis elementów składowych odszkodowania za szkody spowodowane wypadkiem przy pracy, abyś był świadomy, czego możesz wymagać. Jednakże, gdy domagasz się odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej polecamy, abyś skonsultował się z prawnikiem by mieć pewność, że wszystkie powiązane ze sprawą kwestie są zgodne z odszkodowaniem za szkody spowodowane wypadkiem przy pracy.

Odszkodowanie za szkody spowodowane wypadkiem przy pracy może rekompensować:

Zwrot wydatków poniesionych przez szkody spowodowane wypadkiem przy pracy

Masz prawo do otrzymania odszkodowania za wszystkie słuszne i konieczne dodatkowe wydatki, które wystąpiły na skutek wypadku. Odszkodowanie od szkód spowodowanych wypadkiem przy pracy może pokryć typowe koszty leczenia i zwiększone koszty podróży, oprócz tego, co zostanie pokryte z NAV-u. W związku ze szkodą spowodowaną wypadkiem przy pracy będziesz miał większe prawa do pokrycie wydatków przez NAV, o których możesz dowiedzieć się w swoim lokalnym biurze NAV-u. Nie możesz domagać się by firma ubezpieczeniowa pokryła wydatki, które zostały zrekompensowane przez NAV.

Odszkodowanie za koszty obsługi prawnej

Słuszne i konieczne wydatki na pomoc prawną w sprawach szkód komunikacyjnych oraz szkód spowodowanych wypadkiem przy pracy powinny być pokryte przez firmę ubezpieczeniową, jeśli odpowiedzialność za wypadek zostanie uznana. Nie zmienia to faktu, iż to klient jest zobowiązany do uiszczenia opłat dla adwokata. W większości przypadków firma ubezpieczeniowa odpowiedzialna za roszczenia poszkodowanego pokrywa koszty obsługi prawnej w całości, ale może zdarzyć się również, że adwokat nie otrzyma pełnego wynagrodzenia. To zależy od tego, czy firma ubezpieczeniowa jest opinii, iż wszystkie wykonane przez adwokata czynności w zakresie pomocy prawnej były uzasadnione w porównaniu z tym, co firma uznaje za słuszne i konieczne. Za pokrycie wynikających sum jesteś odpowiedzialny jako klient i zleceniodawca. My jednak, odliczamy te koszty z finalnego odszkodowania, dlatego nie otrzymujesz od nas żadnego rachunku, ponieważ procedura ta jest w pełni realizowana przez firmę ubezpieczeniową.

Odszkodowanie za wydatki poniesione w przyszłości

Masz prawo do odszkodowania za szkody spowodowane wypadkiem przy pracy zarówna za wydatki, które poniosłeś, jak i te, które spodziewasz się ponieść w przyszłości.

Odszkodowanie za utratę dochodu

Po roku urlopu zdrowotnego, Twój dochód będzie pomniejszony o około 40% ponieważ zostanie Ci wypłacony z publicznych środków zasiłek chorobowy lub renta inwalidzka. Z powodu występującej różnicy pomiędzy dochodem, który uzyskałbyś w sytuacji gdyby do wypadku nie doszło i tym co faktycznie jest Ci wypłacane po wypadku, masz prawo do rekompensaty w postaci odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej wypadkiem przy pracy.

Odszkodowanie za utratę przyszłego dochodu

Jeśli szkoda spowodowana wypadkiem przy pracy wpłynęła również na pomniejszenie Twoich przyszłych dochodów, wówczas masz prawo do odszkodowania za owe straty. Kiedy domagasz się odszkodowania za szkody spowodowane wypadkiem przy pracy, utrata przyszłego dochodu jest obliczana standardową metodą opartą o Twój roczny dochód sprzed wypadku. Te obliczenia są podstawą odszkodowania, które także biorą pod uwagę utraconą zdolność do pracy w domu.

Odszkodowanie za trwałe kalectwo

Jeśli wypadek przy pracy spowodował szkodę o stopniu inwalidztwa równym bądź wyższym 15%, możesz domagać się uznania Twojej szkody jako stałego kalectwa. Stopień Twojego inwalidztwa jest określany przez lekarza według tabeli stopnia trwałego inwalidztwa. W sprawach szkód spowodowanych wypadkiem przy pracy możesz również domagać się uznania trwałego kalectwa przez NAV.

Pomagamy klientom na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać bezpłatną telefoniczną konsultację w sprawie szkód spowodowanych wypadkiem przy pracy.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater