Mer erstatning i 2010

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/07/2014

(FNO:) Det var mange vinterrelaterte skader i første og fjerde kvartal som særlig medførte en vekst i utbetaling av erstatning på 13 prosent i skadeforsikring fra 2009 til 2010.

De totale erstatningene ble 33 milliarder kroner i 2010. Dette er nesten 4 milliarder kroner høyere enn i 2009, ifølge FNOs skadestatistikk. Bilskader utgjør mer enn halvparten av de totalt 1,4 millioner innmeldte skadene til skadeforsikringsselskapene i 2010. Det var i alt 759 000 motorvognskader i 2010. 685 000 av disse var personbiler eller mindre varebiler.

Antallsveksten er en naturlig effekt av lengre snørike perioder med glatte veier i januar-mars og november-desember. Erstatningene økte med 6 prosent til 12 milliarder kroner.

Få bistand fra advokat etter trafikkulykke

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater