• Hovedside>
  • Erstatninger gjør bileiere til gjeldsslaver

Erstatninger gjør bileiere til gjeldsslaver

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
10/09/2018

(ABCNyheter): Uforsikrede motorvogner var i 2010 involvert i 407 trafikkulykker, og erstatningen for de uforsikrede ble 12 millioner kroner. Trafikkforsikringsforeningen går konsekvent til eiere og brukere av uforsikrede motorvogner og forlanger regress når det er aktuelt. I fjor ble det drevet inn 5 millioner kroner ved regress. Dette tilsvarer 40 prosent av utbetalingene for året totalt sett, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO til NTB.

Våre advokater bistår deg med krav om erstatning etter trafikkulykke!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater