Færre trafikkdrepte

Siden 2001 er antall omkomne i trafikken mer enn halvert i femten europeiske land ved hjelp av en tøff målsetning og gode virkemidler.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
26/03/2015

Mange av landene som har lyktes innførte i perioden blant annet langt mer politikontroll og automatisk fartskontroll (ATK) i tillegg til strengere promillelovgivning og prikkbelastning.

Best trafikksikkerhet i Europa har Storbritannia med 28 omkomne per million innbyggere, sammen med Norge og Sverige (30), Danmark (31), Irland (35), Nederland (39) og Spania (40). Dårligst er sikkerheten på veiene i Litauen (100), Romania (96), Serbia (94), Polen (93) og Hellas (91). Gjennomsnitt for alle EUs 27 medlemsland er 55 omkomne per million innbygger.

Les mer om nedgangen i antallet trafikkdrepte her

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater