• Hovedside>
  • Tilbakekaller biler etter feil på airbag

Tilbakekaller biler etter feil på airbag

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
31/08/2017

(Aftenposten:) Toyota, Nissan og Honda tilbakekaller 3 millioner biler etter at det er oppdaget feil i airbagene. Modeller som er involvert er Yaris, Corolla, og Avensis produsert i perioden november 2000 til mars 2004. Det kan være feil på tennmiddelet som blåser opp kollisjonsputen på passasjersiden. Dette kan føre til at kollisjonsputen ikke løses ut slik den var tiltenkt, som igjen kan medføre større skader ved trafikkulykker og dermed høyere krav på erstatning.

Våre advokater bistår deg med krav om erstatning etter trafikkulykke!

Blir du skadet ved en trafikkulykke, kan du ha krav på erstatning på lik linje med andre trafikkskadesaker. Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år.

Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater