• Hovedside>
  • Fikk MS etter vaksine som 12-åring og knuste staten i retten. Nå krever forbund ny vurdering av en rekke vaksineavslag

Fikk MS etter vaksine som 12-åring og knuste staten i retten. Nå krever forbund ny vurdering av en rekke vaksineavslag

Staten har avslått 711 av 829 vaksinesaker de siste ti åra.


Nylig bestemte et enstemmig Høyesterett at Torbjørn Kiil Karlsen (25) har krav på erstatning etter vaksinen som ga ham MS som tolvåring.

- Dette er en meget viktig og interessant dom som vi mener vil måtte få betydning for et ukjent, men stort antall mennesker som har utviklet sykdom etter vaksinasjoner, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/09/2017

- Høyesterettsavgjørelsen gir meg grunn å tro at staten over svært lang tid på feilaktig juridisk grunnlag har avslått erstatning i slike saker, og forbundet forventer nå at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda (PSN) på eget initiativ gjennomgår og gjenåpner alle liknende saker der man tidligere har avslått erstatningsansvar, legger Oretorp til.

829 saker på ti år

De ti siste åra har 829 personer søkt om erstatning etter helseskader de mener har oppstått som følge av ulike vaksiner. Tall fra NPE viser at de har avslått 711 av disse kravene.

Av de i alt 118 medholdsvedtakene, er hele 108 knyttet til svineinfluensavaksinen Pandemrix. Bare ti skader knyttet til andre typer vaksiner har gitt erstatning.

NPE har ingen planer om å gjenoppta et stort antall vaksinesaker etter Kiil Karlsens seier i Høyesterett. De vil vurdere på nytt 14 tidligere avslag i MMR-vaksinesaker og ytterligere åtte saker hvor MS er den påståtte skadefølgen.

Les mer i Dagbladet

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater