• Hovedside>
  • Gastrokirurg som sakkyndig: Ved pasientskade

Bruk av gastrokirurg som sakkyndig

Det har vist seg vanskelig å få tak i nøytrale gastrokirurger som sakkyndig ved pasientskadesaker vedrørende mage/tarm. Det norske miljøet fremstår som lite, der spesialistene i stor grad virker å ha jobbet sammen og ha kjennskap til hverandre.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

Det kan også være et problem at de gastrokirurgene i Norge som påtar seg sakkyndigoppdrag allerede har hatt mange oppdrag for NPE og Pasientskadeemnda tidligere, noe som kan være egnet til å skapet tvil om habiliteten deres.

Det er avgjørende med en dyktig sakkyndig for å vinne frem med krav om pasientskade i saker med behov for kompetanse fra gastrokirurg.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater