Gjensidige betaler bot

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

(Dagens Næringsliv:) Gjensidige Forsikring er uenig i Datatilsynets kritikk av selskapets bruk av skjult videoopptak av kunder, men godtar likevel overtredelsesgebyret på 600.000 kroner.

– Intern og ekstern juridisk ekspertise har gjennomgått Gjensidiges systemer og rutiner for behandling av personopplysninger og bekrefter at vi opptrer lovmessig. Vi har likevel kommet til at vi vil gjøre det som er nødvendig for å imøtekomme Datatilsynets krav, i stedet for å bruke ressurser på en omfattende klageprosess, sier informasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige.

Selskapet har også opplyst til papirutgaven til DN at det vil fortsette å spane på sine kunder, hensyntatt Datatilsynets merknader og selskapets egen oppfatning av gjeldende rett til dette.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater