Identifikasjon i erstatningsretten

Identifikasjon er det forhold at en person, A`s opptreden får samme betydning for en annen person, B`s rettsstilling som om det hadde vært B`s egen.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

I erstatningsretten nyttes utrykket (identifikasjonsregelen) i forbindelse med det forhold at ens krav på erstatning blir redusert el. faller helt bort fordi en annen person som står i et rettslig e. faktisk forhold til en selv, har utvist skyld mht en ansvarsbetingende omstendighet, f.eks. hvor en skade på B`s interesser er voldt i fellesskap av en tredjemann og en person A som B har en slik tilknytning til at det er rimelig å la ham (B) lide for A`s feil - den passive identifikasjon.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater