• Hovedside>
  • Lovendring øker minstebeløpet for å søke erstatning i NPE

Lovendring øker minstebeløpet for å søke erstatning i NPE

Pasientskadeloven endres med virkning fra 1. januar 2016. En av endringene er at den nedre grensen for erstatningskrav som skal behandles av NPE, heves fra 5000 til 10 000 kroner.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/09/2017

Hvis du har et økonomisk tap på mindre enn 10 000 kroner, kan du ikke søke erstatning i NPE etter 01.01.2016. Da må du i stedet henvende deg direkte til det behandlingsstedet der skaden skjedde.

Frem til loven trer i kraft ved årsskiftet er den nedre grensen for å søke erstatning 5000 kroner.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater