Om Codex Advokat

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

Codex Advokat er et spesialisert og produktorientert advokatfirma med sterk fokus på kvalitet og service.

Codex Advokat har spesialiserte fagavdelinger innen erstatningsrett, arbeidsrett, selskap, skatt, rettigheter, kontrakter, fast eiendom/entreprise og idrett. Vi tilbyr dog juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder. Viktig for deg som kunde er at du kan føle deg trygg på at vi vil levere deg de produktene og tjenestene vi har avtalt til riktig tid og med høy kvalitet.

Erstatningsavdelingen ved Codex Advokat består av advokater som har lang erfaring med personskadeerstatning og forsikringsoppgjør. Våre advokater har arbeidet i advokatmiljø som er blant landets fremste innen erstatningsrett, og viderefører denne kompetansen i Codex Advokat.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater