• Hovedside>
  • Mest pasientskadeerstatning fra Akershus universitetssykehus

Mest pasientskadeerstatning fra Akershus universitetssykehus

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
31/08/2017

(VG:) Verdens Gang har fått tilgang til tall som viser hvor mye det enkelte sykehus forårsaker av erstatningsutbetalinger etter pasientskade.Tallene viser hvor mye skade hvert enkelt foretak har forvoldt i kroner - per pasient de behandler. VGs beregning er gjort ved å samkjøre pasientantallet ved helseforetakene med erstatningsutbetalingene. Akershus Universitetssykehus fremstår som skadeversting i sykehus-norge. De skadet pasienter for 186 millioner kroner på fem år.

Les artikkelen i VG om pasientskadetallene og erstatningsutbetalingene.

Hør også lydklipp om pasientskadene fra P4-nyhetene.

Våre advokater beregner erstatningskravet ditt!

Alle pasientskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Dette gjelder ikke minst ved selve erstatningsberegningen, hvor du må vite hva du kan kreve etter feilbehandlingen og hvordan kravet skal beregnes. Det er veldig mange erstatningsposter som kan være aktuelle, og det er vanskelig å finne frem til hvilket krav som er riktig for deg og din pasientskade


Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater