Advarer mot rampeulykker

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
06/01/2016

(Arbeidstilsynet:) Høsten 2012 omkom en anleggsleder da han ble truffet i hodet av en kjørerampe på en maskintilhenger. Dette rampesystemet er fortsatt vanlig på en rekke typer maskinhengere fra ulike produsenter, og eiere av tilsvarende hengere oppfordres til å sikre hengerne slik at tilsvarende ulykker unngås.

Arbeidstilsynet er blitt gjort kjent med at dette rampesystemet fortsatt kan være vanlig på en rekke typer maskinhengere fra ulike produsenter. Dermed er ikke problemet spesielt for hengere fra denne ene produsenten, og det finnes mange hengere med tilsvarende system.


Våre advokater bistår deg etter personskade!

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand , jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved personskade.

Les også våre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater