• Hovedside>
  • Reduserer oppreisning fordi terroroffer ikke var ansatt

Reduserer oppreisning fordi terroroffer ikke var ansatt

Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) er nå i full gang med å fatte vedtak om erstatning i 22/7-saken. KFV sin overordnede instans, Erstatningsnemnda for voldsofre (EFV), har tidligere fattet vedtak i 14 såkalte pilotsaker.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/09/2015

Disse sakene ble spesifikt plukket ut for å fungere som retningslinjer for det store antall søknader om voldsoffererstatning som kommer i kjølvannet av terrorsaken. Avgjørelsen i sakene skulle mao. fungere som normer, spesielt hva gjelder nivået på oppreisningserstatning. Resultatet av disse sakene fremgår av tabellen under:

RegjeringskvartaletUtøya
Livstruende skader500.000,-600.000,-
Betydelige skader (fysisk og psykisk)350.000,-450.000,-
Mindre skader (fysisk og psykisk)200.000,-300.000,-

Advokat i Codex Advokat har en klient som befant seg på hjørnet av Grubbegata/ Høyesterettsplass da bomben gikk av. Vedkommende ble slått i bakken av trykket og ble påført mildere fysisk- og psykisk skade. Skadene er sammenlignbare med de skader de fornærmede i pilotsak 12 og 13 ble påført. EFV tilkjente en oppreisning på kr. 200.000,- i disse sakene. KFV har nå fattet vedtak og tilkjent vår klient kr. 45.000,-. KFV anfører at normene fastsatt av nemnda ikke har relevans da klient ikke var ansatt i forvaltningen. En kan ikke se at det er grunnlag for en slik differensiering. Vedtaket er naturlig nok påklaget.

Etterlatte etter personer drept på Utøya og i Regjeringskvartalet har også krav på oppreisning etter nærmere fastsatte satser.

Saken er omtalt i media:

VGs hovedartikkel om reduksjonen i oppreisning.

Dagbladet

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater