Sakkyndige leger er partiske

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
08/01/2011

(Aftenposten:) Valg av riktig sakkyndig lege vil avgjøre om og hvadu får i erstatning. Tiden er overmoden for å løse problemet med partiske sakkyndige. Det hevder flere tungvektere innen justissektoren. En av dem er lederen av det såkalte Røsæg-utvalget, som allerede for ti år siden slo fast at norske rettseksperter ikke var gode nok. Det samme gjorde et annet utvalg.

Aftenposten peker i en artikkelserie på farene ved inhabile eksperter, økonomiske bindinger mellom partene, samt at retten blir gjort til en vitenskapelig markedsplass der det blir vanskelig for dommerne å velge i virvaret av sakkyndiges ulike standpunkt.

Les artikkelen fra Aftenposten om sakkyndige leger her.

Les også vår artikkel om problemene ved partiske sakkyndige leger.

Våre advokater bistår deg med krav om erstatning!

Alle erstatningssaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter personskade, noen ganger flere år. Forsikringsselskapet plikter som regel å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved personskade.

Les også våre andre artikler om:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater