Hva betyr juridisk bistand?

Juridisk bistand innebærer rådgivning og bistand fra advokat for å fremme dine rettigheter i forbindelse med en personskade.

Personskadesaker kan ofte by på kompliserte medisinske og juridiske vurderinger. Advokater med erfaring fra personskadesaker kan bistå med å finne dyktige medisinske spesialister som skal vurdere skaden. Bistand fra advokat vil også kunne bidra til å finne frem til alle erstatningskravene som utløses av skaden. Det er derfor anbefalt å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig for at du skal oppnå riktig erstatning.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater