Erstatning etter bussulykke i utlandet?

I Norge er alle busser pålagt i lov å ha ansvarsforsikring som dekker personskader. I andre land er det ikke samme krav om ansvarsforsikringer på busser. Har man vært utsatt for en bussulykke i utlandet kan dermed livet bli snudd på hodet.  Har man vært utsatt for en bussulykke i utlandet må man undersøke om bussen hadde en ansvarsforsikring som kan gi skadelidte rett på erstatning. Det må videre undersøkes hva ansvarsforsikringen til bussen eventuelt dekker.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater