Erstatning etter personskade?

Er man påført en personskade f.eks. etter en trafikkulykke, yrkesskade, voldshendelse eller pasientskade har man rett på erstatning. Man kan ha rett på erstatning for påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne, menerstatning og noen ganger også oppreisning. Erstatning for personskade fastsettes konkret i hver enkelt sak utfra personskadens konsekvenser for skadelidte. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater