• Hovedside>
  • Utvalg foreslår standardisert personskadeerstatning

Utvalg foreslår standardisert personskadeerstatning

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
08/08/2018

(Justisdepartementet:) Et utvalg som har sett på reglene for utmåling av personskadeerstatninger har i dag levert sin utredning til justisminister Knut Storberget.

Utvalget foreslår blant annet at erstatning for tap av fremtidig arbeidsinntekt skal bestemmes ut fra tabeller basert på skadelidtes alder og inntektsnivå da skaden skjedde. Utvalget foreslår også at det innføres en ny erstatningspost i norsk rett; «smerteerstatning». Erstatningen skal kompensere at skadelidte midlertidig blir påført sykdom eller betydelig smerte, for eksempel som følge av matforgiftning.

Les om utvalgets innstilling om standardisert personskadeerstatning.

Våre advokater bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand , jfr i vår artikkel om dekning avadvokatutgifter ved personskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater