• Hovedside>
  • Vil forhindre stikkskader og infeksjoner som yrkesskader

Vil forhindre stikkskader og infeksjoner som yrkesskader

(Arbeidstilsynet:) En forskriftsendring skal hindre skader og infeksjoner ved bruk av kanyler i helsevesenet. De nye kravene gjelder også alle andre bransjer hvor det er fare for smitterisiko ved bruk av spisse eller skarpe gjenstander.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

Formålet med endringene er å hindre skade og infeksjon ved bruk av spisse eller skarpe gjenstander. Endringene er gjort i kapittel 6 om biologiske faktorer og omfatter risikovurderingen, opplæring og informasjon, vernetiltak og avfallshåndtering.

Les mer om forskriftsendringen her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater