Studie om unge i trafikkulykker

Unødvendig mange unge dør eller kvestes for livet i bilulykker. Årsakene er gamle biler, feil bruk eller manglende bruk av bilbelte, viser trendene i en ny studie.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
19/02/2016

I en fersk studie har Hansen gransket 154 bilkollisjoner sammen med lege Jan Mario Breen ved Folkehelseinstituttet. 257 ungdommer var involvert i ulykkene. 32 av dem døde. Skadene på bil og ofre viste klare tendenser:

  • De unge kjører ofte eldre biler, i snitt 13-14 år gamle
  • Feil eller manglende bruk av bilbelte
  • Flere menn enn kvinner involvert
  • Flest ulykker i sommermånedene

Undersøkelsen tok for seg ungdom i alderen 16-24 år

Alle alvorlige bilkollisjoner i sørøst Norge i perioden mars 2013-2016 hvor minst én er død eller alvorlig skadd

  • 154 bilkollisjoner
  • 257 involverte ungdommer
  • 32 dødsfall og 225 overlevende

Dette ble undersøkt: kjøretøy, indre og ytre faktorer, sikkerhetsutstyr, politirapporter, ulykkesrapporter og rekonstruksjon av ulykkene

Les mer om unge i trafikken her.


Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater