Erstatning etter elgpåkjørsel?

Dersom du skulle være så uheldig og skade deg etter en elgpåkjørsel kan du ha krav på erstatning. Ved påkjørsel av elg har du de samme rettigheter som ved øvrige trafikkskader.

Tiden etter en trafikkulykke kan være en smertefull og vanskelig prosess som du må gjennom, og i noen tilfeller fører ulykken til at du må leve med skadene resten av livet. Skadetilfellene og omfanget varierer, fra de mest fatale varige skadene til mindre forbigående skader.  Den eller de som rammes av en ulykke kan på kort tid oppleve ulike utfordringer, og ulykken kan dessuten medføre store økonomiske konsekvenser for den skadde og dens nærmeste.