Erstatning etter elgpåkjørsel?

Dersom du skulle være så uheldig og skade deg etter en elgpåkjørsel kan du ha krav på erstatning. Ved påkjørsel av elg har du de samme rettigheter som ved øvrige trafikkskader.

Tiden etter en trafikkulykke kan være en smertefull og vanskelig prosess som du må gjennom, og i noen tilfeller fører ulykken til at du må leve med skadene resten av livet. Skadetilfellene og omfanget varierer, fra de mest fatale varige skadene til mindre forbigående skader.  Den eller de som rammes av en ulykke kan på kort tid oppleve ulike utfordringer, og ulykken kan dessuten medføre store økonomiske konsekvenser for den skadde og dens nærmeste.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater