Erstatning etter trafikkulykke

I mer enn 100 år har Norge hatt et lovverk som pålegger eier/trafikkforsikringsselskap av motorvogn, dvs. bil, lastebil, motorsykkel m.v. et objektivt ansvar for skade motorvognen forårsaker på person eller eiendom. Med begrepet objektiv ansvar menes et ansvar uavhengig av skyld (subjektivt ansvar). Dette gjør det enklere for skadelidte å få erstatning etter trafikkulykke.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater