MC-ulykke – erstatning

Dersom du blir skadet i en MC-ulykke kan du ha krav på erstatning. En MC-ulykke kan ofte få alvorlige konsekvenser, blant annet fordi føreren er svært utsatt for personskade ved en trafikkulykke.

De økonomiske konsekvensene kan også bli betydelige. Det er derfor viktig å få riktig erstatning etter en MC-ulykke. Krav om erstatning etter MC-ulykke meldes til forsikringsselskapet hvor kjøretøyet er forsikret. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter også å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat ved krav om erstatning for personskade etter MC-ulykke.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater