Menerstatning etter trafikkskade

Du kan ha krav på menerstatning etter trafikkskade hvis du er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art. Menerstatning etter trafikkskade kan komme i tillegg til erstatning for utgifter og inntektstap. Menerstatning etter trafikkskade, er erstatning for ikke-økonomisk tap. Formålet med menerstatning etter trafikkskade er å kompensere for tapt livsutfoldelse hvis du er påført varig skade etter trafikkulykken.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater